Posiadamy naczepy plandekowe, które wynajmujemy i używamy do własnego transportu. Nasze naczepy są serwisowane regularnie i posiadają wszystkie ważne dokumenty i ubezpieczenie.

Marka naczep:Schmitz
Parametry:L: 13,58-13,63 m
H: 2,50-2,70
W: 2,40-2,45 m.
Stan techniczny:Bardzo dobry, wykonujemy regularne przeglądy techniczne i serwisy.
Aktualne dokumenty naczepy:Ubezpieczenie OC i AC, Zielona Karta, Certyfikat Celny.

OGÓLNE WARUNKI DZIERŻAWY:

  • podpisanie umowy najmu przez osoby upowaznione
  • przedstawienie oryginałów dokumentów firmy: NIP, REGON, Zaświadczenie z ewidencji lub wypis z KRS-u
  • pozostawienie zwrotnej kaucji w wysokości min. 3 000 PLN ( negocjowalne )
  • czynsz miesięczny: ok 500 EUR netto ( negocjowalny )
  • odbiór techniczny protokołem zdawczo-odbiorczym

Preferencyjne warunki dla przewożników współpracujących ze spedycją California Trailer.
Bliższych informacji na temat wynajmu udziela Specjalista ds. technicznych taboru:

tel. + 48 83 344 91 75, e-mail: dgrabiec@c-t.pl