California Trailer Sp. z o. o.

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 117c
Polska

Tel. centrala: +48 83 343 23 33
Tel. centrala: +48 83 344 91 40
Fax: +48 83 311 34 00
E-mail: biuro@c-t.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.